Extras electronic

Astăzi, clienții B.C. "Energbank" S.A. au oportunitatea de a obține extrasul de cont electronic prin Internet.
Acest serviciu suplimentar oferă clienților băncii, deținători de carduri de plată/ conturi curente, accesul operativ la următoarele informaţii:
- suma disponibilă în contul de card/contul curent;
- ultimele tranzacţii efectuate prin intermediul cardului/ contului curent.
Este cel mai convenabil și rapid mod de solicitare a informației ce permite în orice moment vizualizarea soldului disponibil în cont sau tranzacțiilor recente pe contul de card/contul curent.
Fiecare client al băncii, deţinătorul cardului de plată/ contului curent, are posibilitatea de a obține extrasul de cont on-line, urmărind paşii descrişi în Ghidul de utilizare a sistemului „Extras de cont electronic”.

 

Ghid de utilizare a sistemului “Extras de cont electronic”

Pasul 1. 

Pentru acces în sistemul „Extras de cont electronic” este necesar, pe site-ul băncii, de a selecta opţiunea

Эл выписка 1 RO 

 Pasul 2.  

Programul va oferi câteva câmpuri pentru a introduce datele care vor  permite accesul  în sistemul „Extras de cont electronic.

 Эл выписка 2 RO - introduceţi numele utilizatorului

Эл выписка 3 RO  - introduceţi parola

Эл выписка 4 RO  - introduceţi numărul cardului sau contului curent

La prima accesare

 • În câmpul   «Utilizator»  se specifică numele deţinătorului cardului de plată/ contului curent cu litere latine.
 • În câmpul  «Parola»  se introduce cuvîntul  “ENERGBANK”.
 • Parola “ENERGBANK” – este  disponibilă doar pentru prima accesare în sistemul „Extras de cont electronic”, la a doua accesare, în câmpul „Parola” este necesar de introdus o parolă nouă, care va asigura confidenţialitatea informaţiei Dvs.
 • În câmpul  «Account» se specifică 16 cifre  de pe partea exterioară a  cardului de plată, sau contul curent.

Эл. выписка 6 RO

 • După clic pe butonul  "Extras"   urmăriţi instrucţiunile sistemului , care va solicita schimbarea parolei.
 • În momentul cînd  se introduce  parola nouă, este necesar să utilizați litere, cifre și simboluri permise de sistem.

Pentru următoarea accesare

 • În câmpul  «Utilizator» se specifică numele deţinătorului cardului de plată/ contului curent cu litere latine.
 • În câmpul  «Parola»  se introduce parola, care  a fost stabilită de Dvs. în momentul primului acces în sistem.
 • În câmpul «Account» se specifică 16 cifre de pe partea exterioară a  cardului de plată sau numărul contului curent .
 • Clic pe  butonul Эл выписка 5 RO.

 

Pasul 3.  

După autentificarea  cu succes, se va deschide extrasul  contului de card/ contului curent, care va reflecta informația despre toate tranzacţiile efectuate pe prezentul cont.

Pentru cont de card

Эл выписка 7

 

Pasul 4.  

Prezentul extras, poate fi salvat şi imprimat.

 • Pentru salvare este necesar :

  File   →  Save as   →    Save      

 • După deschiderea fișierului salvat poate fi efectuată imprimarea extrasului.
 • Clic pe butonul "Print".

Acces la Internet Banking

pentru persoane fizice

Acces la Client-bank. Business Acces la Client-bank. Business Acces la Client-bank. Business

Extras electronic

Social Media

Facebook Vkontakte Odnoklassniki