Ajutor

All FAQs

Da, desigur, că puteţi deschide mai multe depozite bancare la aceeaşi bancă.

Nu, doar să perfectaţi pe numele persoanei terţe  o procură legalizată de către notar pentru deţinerea depozitului deschis de către Dvs.

Da, este posibil să deschideţi un depozit pe numele unei persoane terţe în baza procurei legalizate de către notar.

 

În orice moment veţi primi informaţii cu privire la soldul contului  pe pagina www.energbank.com, accesând Extras electronic.

Procedura de închidere anticipată a depozitului nu presupune calcularea ratei dobânzii, însă depozitul dumneavoastră va trece din depozit la termen  în depozit  “De economii”.

Adică , la închiderea anticipată  a depozitului  nu ve-ţi primi dobânda conform depozitului dumneavoastră, suma dobânzii va fi recalculată conform ratei dobânzii depozitului “De economii”.

Plafonul de garantare a depozitelor (suma maximă plătibilă unui deponent) este de 50000 MDL, indiferent de numărul şi mărimea depozitelor sau valuta în care au fost plasate la bancă.

În cazul în care rata dobânzii este fixă, pe perioada menționată în condițiile de acceptare a depozitelor, atunci rata nu se schimbă.În cazul în care rata dobânzii este flotantă, pe perioada menționată în condițiile de acceptare a depozitelor, atunci rata poate să se schimbe. În acest caz pe pagina web a băncii și în rețeaua de subdiviziuni a băncii, vor fi publicate informații referitor la modificarea ratei dobânzii, cu cel puțin 15 zile înainte de aplicare a modificărilor."

Remiterea de bani poate fi returnată pe baza cererii expeditorului. Este nevoie să vă apropia-ţi cu buletinul de identitate la subdiviziunea de la care remiterea de bani a fost expediată, și să scrieţi o cerere privind returnarea remiterii de bani. Comision pentru returnare nu se aplică.
Comisionul achitat la expedierea remiterii de bani nu este rambursabil, în cazul în care expeditorul solicită returnarea remiterii de bani.

Datele beneficiarului în remiterea de bani pot fi modificate pe baza cererii expeditorului. Este nevoie să vă apropiaţi cu buletinul de identitate la subdiviziunea de la care remiterea de bani a fost expediată, și să scrieţi o cerere privind modificarea remiterii de bani. Comision pentru modificare nu se aplică.

Pentru a primi o remitere de bani este nevoie să furniza-ţi operatorului următoarea informaţie:

 • sistemul de remitere de bani;
 • numărul remiterii de bani;
 • suma şi valuta remiterii de bani;
 • numele expeditorului;
 • ţara expedierii remiterii de bani;
 • data expedierii remiterii de bani.

Dacă conform acestor criterii nu pot găsi remiterea de bani, atunci beneficiarul trebuie să contacteze expeditorul, care ulterior trebuie să se apropie la subdiviziunea de la care remiterea de bani a fost expediată pentru a afla cauza.

Cardul nu necesita a fi activat, deoarece este activ imediat ce este transmis de către Bancă către Client.

 

Codul PIN este imprimat în plicul sigilat şi transmis de către Bancă, împreună cu cardul Dvs.

Cod-ul Dvs. PIN nu este păstrat sau memorat şi din motive de securitate Vă recomandăm să reemiteţi cardul şi atunci veţi primi şi un PIN nou.

Mijloace baneşti pe care Banca le oferă cu împrumut la anumite condiţii, pentru o perioadă anumită.

Adresaţi-vă către functionarul Băncii şi acesta Vă va prezenta ofertele respective.

Aveţi posibilitatea să efectuaţi plăţi în orice reţea de magazine care accepta carduri Visa/Mastercard din tară şi/sau strainătate, precum şi în reţeaua Internet.

Da, cardurile B.C. Energbank S.A. sunt acceptate în reţeaua Internet.

Desigur, сardurile B.C. "Energbank" S.A. sunt acceptate şi peste hotare, iar achitarea, indiferent în ce valuta are loc, este convertată la valuta contului în care este deschis.

Solicitaţi  întocmirea actului de retragere a cardului unde trebuie să fie indicată ora, locul şi cauza retragerii cardului. După care Vă puteţi adresa la Bancă pentru explicaţii şi suport tel. +373 22 264739 şi/sau Serviciul suport clienţi +373 22 210202, +373 22 210303.

Numerarul poate fi retras de la orice bancă care deserveşte cardurile Sistemelor de plăţi Visa/MasterCard. Este necesar să prezentaţi buletinul de identitate/pașaportul. Pentru eliberare de numerar, în cele mai multe cazuri este necesar de a autoriza tranzacţia prin codul PIN.
Deasemenea, puteți retrage numerar de la bancomatele băncilor,  care acceptă cardurile Sistemelor de plăţi VISA / MasterCard.

Luaţi imediat legătura cu Banca sau Serviciul suport clienţi al băncii căruia îi aparţine bancomatul (telefonul trebuie să fie indicat pe bancomat), și raportaţi incidentul.

Deşi foarte rar, astfel de situaţii pot avea loc din anumite deficienţe tehnice a bancomatului. Păstraţi cecul şi scrieţi o solicitare de restituire a mijloacelor băneşti neeliberate de bancomat, indicînd în solicitare: numărul cardului, data tranzacţiei, locaţia bancomatului, numărul de contact şi împrejurările situaţiei respective. Transmiteţi această solicitare la banca care deţine bancomatul. La o ulterioară incasare a bancomatului, banca va depista surplus şi mijloacele băneşti vor fi restituite pe contul Dvs. de card sau veţi fi invitat la bancă pentru a primi numerer.

Dacă nu aţi reuşit să ridicaţi cardul/ mijloacele băneşti timp de 30 secunde după eliberarea cardului şi/ sau a numerarului, bancomatul va retrage cardul/ mijloacele băneşti, considerînd că aţi plecat. Dacă acest fapt s-a întîmplat, păstraţi cecul şi scrieţi o solicitare de restituire a mijloacelor băneşti neeliberate de bancomat, indicînd în solicitare: numărul cardului, data tranzacţiei, locaţia bancomatului, numărul de contact şi împrejurările situaţiei respective. Transmiteţi această solicitare la banca care deţine bancomatul. La o ulterioară incasare a bancomatului, banca în mod cert va restitui mijloacele băneşti/ cardul.

Dacă cardul Dvs. a fost furat sau pierdut, este necesar urgent de a informa telefonic Banca prin numerele de contact:  +373 22 264739, +373 22 210202, +373 22 210303. Cardul va fi blocat şi nici o altă persoana nu îl va putea utiliza. Ulterior cardul va fi reemis.

În cazul expirării cardului, este necesar de a completa cererea de reemitere a cardului în legătură cu expirarea termenului de utilizare şi în termenul indicat Dvs veţi primi un card nou cu un număr şi cod PIN nou. Reemiterea cardului cu acelaşi număr precum cardul precedent, reemiterea codului PIN sau schimbarea codului PIN pentru un card emis – NU SUNT POSIBILIE! Pentru informaţii detaliate referitor la reemiterea cardului Dvs, Vă puteţi adresa la Bancă: telefon +373 22 264739.

Pentru a închide contul de card, este necesar de a achita toate datoriile (dacă acestea sunt) acumulate pe contul Dvs. de card, după care Vă adresaţi către oricare Unitate teritorială a Băncii pentru a completa cererea de închidere a contului de card. Dacă aţi păstrat cardul şi acesta nu este expirat, este necesar de a preda cardul colaboratorului Băncii. Dacă după achitarea totală a datoriilor acumulate pe card, în contul Dvs. de card sunt mijloace băneşti care exclud soldul minim necesar, acestea vor putea fi ridicate în numerar prin casieria Băncii, iar soldul minim va putea fi ridicat la expirarea a 30 zile pentru cardurile Sistemului de plăţi Visa şi 60 de zile pentru cardurile Sistemului de plăţi MasterCard din momentul prezentării la bancă a cererii de închidere a contului de card.

Cardul de plată pe care angajatorul decontează plăţile salariale este un card de debit. Aceasta înseamnă că pe acest card Dvs. puteţi efectua operaţiuni doar cu utilizarea mijloacelor băneşti proprii. Cardul de credit, însă, Vă permite utilizarea mijloacelor băneşti ale Băncii în condiţiile limitei de credit stabilite.

Banca poate oferi linii creditare şi pentru cardurile din cadrul proiectului salarial (cu anumite condiţii prestabilite de Bancă). Un astfel de card este cardul de debit cu overdraft.

Autorizare – permisiunea, oferită de Bancă, de a efectua operaţiuni de achitare a mărfurilor şi serviciilor cu utilizarea cardului Dvs.

Abrevierea ATM (Automatic Teller Machine) este utilizată pentru a distinge noţiunea de bancomat.

Mijloacele băneşti din contul de card nu sunt supuse declarărilor vamale, ceea ce prezintă unul din avantajele cardului de plată faţă de numerar.

Transfer P2P, CH Payment - transferurile de la card la card, sunt o modalitate de a transfera bani prin Internet, între persoane fizice, folosind detaliile cardului bancar. Pentru a realiza acest gen de transfer, trebuie să cunoașteți nr. de card al Dvs. și numărul de card al destinatarului.

 

Credit Voucher(Credit)– modalitatea utilizată de comercianți pentru a restitui la card suma mijloacelor bănești pentru marfurile/serviciile nedistribuite către client, sau restituite de către client.

 

 • Buletin de identitate (original);
 • Actele ce confirmă Veniturile (după caz);
 • Actele necesare pentru examinarea creditelor asigurate cu gaj real

Deasemenea, Banca poate solicita documente suplimentare, în cazul în care, în baza documentelor prezentate nu poate fi luată o decizie favorabilă acordării creditului.

Pentru a obţine un credit este necesar de a avea un stagiu de muncă neîntrerupt de minim 3 luni.

Da, acordăm credite la pensionarii care au venituri lunare (salariu).

Cererea de acordare a creditului se examinează în decurs de o zi sau două zile bancare.

Cererea de acordare a creditului Express se examinează în decurs de o oră, ceea ce este foarte important, dacă aveți nevoie urgent de bani.

Credite de consum fără gaj maxim 200 000 MDL.

Fidejusor poate fi orice persoană fizică şi juridică care are venituri lunare stabile sau este proprietarul unui bun imobil.
Vârsta fidejusorului(persoană fizică), la momentul expirării termenului creditului solicitat, nu trebuie să depășească 70 ani.

    În caz dacă fidejusorul este o persoană juridică se prezintă următorul pachet de documente:

     - certificatul de înregistrare a întreprinderii;

     - extrasul din registru de stat al întreprinderilor;

     - bilanţul contabil pentru anul precedent şi pe ultimul trimestru;

     - procesul-verbal a hotărârii fondatorilor.

 • Buletin de identitate (original);
 • Actele ce confirmă Veniturile (după caz);

Deasemenea, Banca poate solicita documente suplimentare, în cazul în care, în baza documentelor prezentate nu poate fi luată o decizie favorabilă acordării creditului.

Сazurile persoanelor nerezidente banca le examinează individual.

Da, persoanele deţinătoare de patentă pot beneficia de credite.

Persoana deţinătoare de patentă trebuie să prezinte următorul pachet de documente:

 •  buletinului de identitate (originalul);
 •  originalul patentei de întreprinzător;
 •  actele aferente desfășurării activității (contract de arendă a încăperii, facturi comerciale, Declarația pe venit, certificat de la Primărie care confirmă faptul prelucrării terenurilor agricole, pașaportul prisăcii, etc);
 •  cazurile persoanelor deţinătoare de patentă banca le examinează individual.

Deasemenea, Banca poate solicita documente suplimentare, în cazul în care, în baza documentelor prezentate nu poate fi luată o decizie favorabilă acordării creditului.